Прозорец на Боумън

Коефициентите на прозореца на Боумън се дават от формулата

$$w(k)=(1-|\frac{k}{M}-1|)\,\cos(\pi |\frac{k}{M}-1|)+\frac{1}{\pi}\,\sin(\pi |\frac{k}{M}-1|)$$

където N е дължината на филтъра, M = (N – 1) / 2 и k = 0, 1, …, N – 1.

Прозорецът на Боумън е конволюцията на синусоидния прозорец със себе си.

Пример на прозореца на Боумън

Вземи един нискочестотен филтър с дължина N = 201. Следното е прозореца на Боумън.

Прозорец на Боумън

Ако пробната честота е 2000 Hz и преходната честота на филтъра е 40 Hz, тогава импулсният спектър на филтъра с правоъгълния прозорец (без прозорец) и с прозореца на Боумън е следния.

Импулсен спектър на нискочестотен филтър със и без прозореца на Боумън

Амплитудният спектър на същия филтър е показан в графиката по-долу.

Амплитуден спектър на нискочестотен филтър със и без прозореца на Боумън

Измерения за прозореца на Боумън

Следната графика показва дискретизираното Преобразуване на Фурие на прозореца на Боумън върху дискретизираното преобразуване на Фурие на правоъгълния прозорец.

Дискретизирано преобразуване на Фурие на прозореца на Боумън

Измеренията за прозореца на Боумън са следните.

Кохерентна амплитуда 0.40
Еквивалентна лента на шума 1.79
Загуба при преработката -2.53 dB
Загуба на лоба -1.02 dB
Загуба при преработката в най-лошия случай -3.55 dB
Ниво на най-високия страничен лоб -46.0 dB
Спадане на страничните лобове -21.4 dB / октава, -71.0 dB / декада
Главният лоб е -3 dB 1.70 компонента
Главният лоб е -6 dB 2.38 компонента
Корелация при застъпването при застъпване от 50% 0.073
Амплитудна гладкост при застъпване от 50% 0.637
Корелация при застъпването при застъпване от 75% 0.544
Амплитудна гладкост при застъпване от 75% 0.982

Виж също:
Прозорец

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.