Синусоиден прозорец

Коефициентите на синусоидния прозорец се дават от формулата

$$a(k)=\sin(\frac{\pi \, k}{N-1})$$

където N е дължината на филтъра и k = 0, 1, …, N – 1.

Синусоидният прозорец е прозорец степен на косинуса. Конволюцията на синусоидния прозорец със себе си дава прозореца на Боумън.

Вземи например един нискочестотен филтър с краен импулсен спектър (FIR) и с дължина N = 201. Следното е синусоидния прозорец.

Синусоиден прозорец

Ако пробната честота е 2000 Hz и преходната честота на филтъра е 40 Hz, тогава импулсният спектър на филтъра с правоъгълен прозорец (без прозорец) и със синусоидния прозорец е следния.

Импулсен спектър на нискочестотен филтър със и без синусоидния прозорец

Амплитудният спектър на същия филтър е показан в графиката по-долу.

Амплитуден спектър на нискочестотен филтър със и без синусоидния прозорец

Измерения за синусоидния прозорец

Следната графика сравнява дискретизираното преобразуване на Фурие на синусоидния прозорец с правоъгълния прозорец.

Дискретизирано преобразуване на синусоидния прозорец

Измеренията на синусоидния прозорец са следните.

Кохерентна амплитуда 0.64
Еквивалентна лента на шума 1.24
Загуба при преработката -0.92 dB
Загуба на лоба -2.09 dB
Загуба при преработката в най-лошия случай -3.01 dB
Ниво на най-високия страничен лоб -23.0 dB
Спадане на страничните лобове -11.2 dB / октава, -37.1 dB / декада
Главният лоб е -3 dB 1.18 компонента
Главният лоб е -6 dB 1.64 компонента
Корелация при застъпването при застъпване от 50% 0.317
Амплитудна гладкост при застъпване от 50% 0.707
Корелация при застъпването при застъпване от 75% 0.755
Амплитудна гладкост при застъпване от 75% 0.924

Виж също:
Прозорец

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.