Прозорец на Хан

Коефициентите на прозореца на Хан се дават от формулата

$$a(k)=0.5 * (1-\cos(\frac{2\pi\,k}{N-1}))$$

където N е дължината на филтъра и k = 0, 1, …, N – 1.

Прозорецът на Хан принадлежи в семейството прозорци на Хеминг. Това, как формулата за този филтър се извежда, е показано в темата Прозорец на Хеминг. Прозорецът на Хан също така е и прозорец степен на косинуса (α = 2). Когато прозорецът на Хан се умножи по прозореца на Поасон, резултатът е прозореца на Хан и Поасон.

Един примерен прозорец на Хан

Вземи един нискочестотен филтър с краен импулсен спектър (FIR) и с дължина N = 201. Следното е прозореца на Хан.

Прозорец на Хан

Ако пробната честота е 2000 Hz и преходната честота на филтъра е 40 Hz, тогава импулсният спектър на филтъра с правоъгълен прозорец (без прозорец) и с прозореца на Хан е следния.

Импулсен спектър на нискочестотен филтър със и без прозореца на Хан

Амплитудният спектър на същият филтър е показан в графиката по-долу.

Амплитуден спектър на нискочестотен филтър със и без прозореца на Хан

Измерения за прозореца на Хан

Следната графика сравнява дискретизираните преобразувания на Фурие на прозореца на Хан и на правоъгълния прозорец.

Дискретизирано преобразуване на Фурие на прозореца на Хан

Измеренията за прозореца на Хан са следните.

Кохерентна амплитуда 0.5
Еквивалентна лента на шума 1.5
Загуба при преработката -1.77 dB
Загуба на лоба -1.42 dB
Загуба при преработката в най-лошия случай -3.19 dB
Ниво на най-високия страничен лоб -31.5 dB
Спадане на страничните лобове -20.7 dB / октава, -68.9 dB / декада
Главният лоб е -3 dB 1.44 компонента
Главният лоб е -6 dB 2.00 компонента
Корелация при застъпването при застъпване от 50% 0.165
Амплитудна гладкост при застъпване от 50% 1.000
Корелация при застъпването при застъпване от 75% 0.658
Амплитудна гладкост при застъпване от 75% 1.000

Виж също:
Прозорец

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.