Прозорец на Тъки

Коефициентите на прозореца на Тъки се дават от формулата

$$a(k)=\begin{cases} 0.5 (1+\cos(\frac{\pi(|k-M|-\alpha M)}{(1-\alpha)M})), \,\,\, |k-M| \ge \alpha M \\ 1, \,\,\, |k-M| \lt \alpha M \end{cases}$$

където N е дължината на филтъра, M = (N – 1) / 2, k = 0, 1, …, N – 1 и α е константа между 0 и 1.

Вземи един нискочестотен филтър с краен импулсен спектър (FIR) и с дължина N = 201. Следното е прозореца на Тъки с α = 0.5.

Прозорец на Тъки

Ако пробната честота е 2000 Hz и преходната честота на филтъра е 40 Hz, тогава импулсният спектър на филтъра с правоъгълен прозорец (без прозорец) и с прозореца на Тъки е както следва.

Импулсен спектър на нискочестотен филтър със и без прозореца на Тъки

Амплитудният спектър на същия филтър е показан в графиката по-долу.

Амплитуден  спектър на нискочестотен филтър със и без прозореца на Тъки

По-голямо α създава прозорец на Тъки с "по-плосък" връх, по-малка преходна лента и по-лоша атенюация в лентата на спиране. Когато α клони към 1, прозореца на Тъки клони към правоъгълния прозорец. По-малкото α създава прозорец на Тъки с по-стръмен връх, по-голяма преходна лента и по-добра атенюация в лентата на спиране. Когато α клони към 0, имаме

$$a(k)=0.5 (1+\cos(\frac{2\pi|k-\frac{N-1}{2}|}{N-1}))=0.5 (1+\cos(\frac{2 \pi k}{N-1}-\pi))=0.5 (1+\cos(\frac{2 \pi k}{N-1}))$$

и прозорецът на Тъки клони към прозореца на Хан.

Следното е прозореца на Тъки при три различни стойности на α (0.3, 0.5 и 0.7).

Прозорец на Тъки при три различни стойности на алфа

Амплитудният спектър на тези прозорци при пробна честота от 2000 Hz, преходна честота от 40 Hz и филтър с дължина N = 201 е следния.

Амплитуден спектър на прозореца на Тъки при три различни стойности на алфа

Измерения за прозореца на Тъки

Следната графика сравнява дискретизираното преобразуване на Фурие на прозореца на Тъки (α = 0.5) и на правоъгълния прозорец.

Дискретизирано преобразуване на Фурие на прозореца на Тъки

Следното са измеренията на прозореца на Тъки.

α 0.3 0.5 0.7
Кохерентна амплитуда 0.65 0.75 0.85
Еквивалентна лента на шума 1.33 1.22 1.13
Загуба при преработката -1.25 dB -0.88 dB -0.52 dB
Загуба на лоба -1.81 dB -2.23 dB -2.79 dB
Загуба при преработката в най-лошия случай -3.06 dB -3.11 dB -3.31 dB
Ниво на най-високия страничен лоб -18.2 dB -15.1 dB -13.8 dB
Спадане на страничните лобове -16.3 dB / октава, -54.3 dB / декада -15.8 dB / октава, -52.6 dB / декада -15.3 dB / октава, -50.9 dB / декада
Главният лоб е -3 dB 1.28 компонента 1.16 компонента 1.04 компонента
Главният лоб е -6 dB 1.76 компонента 1.58 компонента 1.42 компонента
Корелация при застъпването при застъпване от 50% 0.272 0.362 0.430
Амплитудна гладкост при застъпване от 50% 0.616 0.500 0.500
Корелация при застъпването при застъпване от 75% 0.710 0.727 0.738
Амплитудна гладкост при застъпване от 75% 0.978 1.000 0.776

Виж също:
Прозорец

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.