Поглъщане (абсорбция) на реверберацията

Като акустичен феномен "поглъщане" или "абсорбция" означава, че когато звуковата вълна се удря в някакъв предмет или вещество, част от енергията на вълната се поема от предмета и се превръща в топлинна енергия. С други думи, не цялата енергия на вълната се отразява обратно от предмета. Уместно е да се говори за абсорбция на реверберацията, защото реверберацията се поражда от многото отражения на звука в едно пространство. Когато се сьздава реверберация в едно физическо пространство, част от енергията на първичната звукова вълна, а и на вторичните и следващите отразени вълни се поема от стените и от другите обекти. Крайният резултат се изразява в загуба в звуковата амплитуда на реверберирания звук.

Поглъщането (абсорбцията) на реверберацията е загубата в звуковата амплитуда при създаването на звуковите отражения на реверберацията.

Можете да си представите, че различните физически пространства отразяват или поглъщат звука в различна степен. Може да очакваме например, че твърдите голи стени ще отразят звука по-силно от стени които са покрити със завеси.

С други думи, поглъщането (абсорбцията) на реверберацията е просто термин за описване на: Каква количествена част от звука е изгубена когато звукът е отразен. Това е загубата на амплитуда в отразения звук в сравнение с първичния звук. Колкото по-голяма е абсорбцията, толкова по-малка е амплитудата на отразения звук. Колкото по-малко е поглъщането, толкова по-голяма е амплитудата на отразения звук. Ако например видите апаратура за реверберация с копче за "абсорбция", може да очаквате, че когато копчето е на 0% звука ще се отрази с пълна сила, а когато копчето е на 100% звука изобщо няма да бъде отразен и няма да се чуе реверберация.

Тъй като на практика звука се движи през въздуха с постоянна скорост трябва да има директна врьзка между размера на физическото пространство, цялата дължина на реверберацията, и поглъщането (абсорбцията) на реверберацията. Ако две стаи са с еднакви размери и форми, тогава цялата дължина на реверберацията (времето, което реверберацията ще отнеме за да заглъхне напълно) ще е по-малка, ако абсорбцията е по-голяма. Това също така означава, че ако една апаратура за реверберация има копче за "цяла дължина", тогава тази апаратура не би трябвало да има копче за "абсорбция". Ако апаратурата е направена да наподобява естествената реверберация, тогава би трябвало копчетата за "цялата дължина" и за "абсорбцията" да имат една и съща цел.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.