Orinj Известни проблеми

Orinj версия 7.0.0

Следното е един списък с познати проблеми в текущата версия на Orinj.

Общи

В Windows, Orinj може да покрие лентата (task bar) най-долу на екрана. Това важи за някои от кожите на Orinj. Не се получава при кожите Flat White и Candy.

MIDI

Следните проблеми са свързани с MIDI.

 • Orinj не може да смени устройствата за MIDI. За да направиш това, трябва да промениш устройството за MIDI по подразбиране в операционната система. Ще можеш да избереш едно изходно устройство за MIDI в изгледа за MIDI и входни устройства за MIDI в многопистовата сесия във версия 8 на Orinj.
 • Orinj не поддържа всички контроли в MIDI. Можеш например на добавяш контроли за амплитудата и панорамата, но не можеш да добавиш едно легато.
 • Orinj поддържа (може да свири в изгледа за MIDI) и грубите и фините контроли за амплитудата и панорамата (виж Съобщение Контрола в MIDI), но позволява промени само в грубите стойности. Следното е пример на какво означава това. В MIDI, грубите стойности на амплитудата могат да са между 0 и 127. Фините стойности на амплитудата също могат да са между 0 и 127. Всяка от тези изисква 7 бита за стойността и двете могат да се комбинират в една 14-битова стойност, която може да е между 0x0000 и 0x3FFF (шестнадесетична). Да предположим, че фината амплитуда е 0 и устройството MIDI, което синтезира звука от MIDI използва диапазон за амплитудата от 96 dB (позволява промени в амплитудата между -96 dB и 0 dB). В този случай, тъй като можеш да промениш грубата амплитуда до 127, но не можеш да промениш фината амплитуда равна на 0, максималната амплитуда, която можеш да стигнеш, е шестнадесетичната стойност 0x3F80, а не 0x3FFF. Тази стойност, с избраният диапазон 96 dB, е приблизително -0.135 dB. На кратко, можеш да промениш амплитудата нагоре до -0.135 dB, но не до 0 dB. По същия начин, ако устройството MIDI използва обикновеното логаритмично изчисление за панорамата, можеш да промениш панорамата приблизително до 0.999 амплитуда вдясно и 0.012 амплитуда вляво, но не можеш да стигнеш до 1 вдясно и 0 вляво.
 • По начало, файловете MIDI създадени в изгледа за MIDI в Orinj не съдържат контроли за амплитудата, панорамата, смяната на програмата и други подобни контроли за всички канали. Ако те не са определени, свирещото устройство MIDI може да използва някакви предопределени амплитуди, панорами, инструменти и други стойности или такива, които са избрани преди, когато някакъв друг файл е изсвирен. Потребителят може да добави такива контроли към всеки от каналите, ако са необходими.

Формати Wave

Следното са проблеми свързани със свиренето и записа на файлове уейв.

 • Отбелязваме, че записите с 8 бита ще съдържат шум. Това се дължи на естествените граници на 8-битовите данни PCM. С 8 бита, една проба от звука може да има само една от 256 стойности – стойностите между 0 и 256, след като е прието, че 8 битовите данни PCM са без знак (т.е., са само положителни). Тук, "нулата" на сигнала ще бъде 128 и максималната амплитуда на върха също ще бъде 128. Когато един аналогов сигнал е записан цифрово с 8 битови данни, стойностите са закръглени. Ако стойността на аналоговия сигнал например е 35.6, тази стойност ще бъде записана като 35 или 36, в зависимост от оборудването, което превръща аналоговия сигнал в цифров сигнал. Това е грешка на квантуването, която може да е малка (до 0) или голяма (до 0.5). Отношението на сигнала към шума тогава, в децибели, е 20 log10(0.5 / 128) = 48 dB. Това означава, че шумът ще е доловим.
 • Ако потребителят избере големи буфери за свиренето (виж Orinj Настройки), Orinj ще се държи както може да се очаква. Свиренето може да продължи за дълго време даже и след като всичките звукови данни са използвани и, в зависимост от броя и вида на ефектите, може да отнеме време да започне.

Формати на файлове с аудио

Следното са бележки за файловете с аудио, които Orinj познава.

 • Orinj няма да разпознае файловете AIFF. Разширението им трябва да се промени на "AIF", ако може.
 • Файловете.snd на NeXT всъщност са .au файлове.

Ефекти

Следното са проблеми при работата с ефектите за преработка на аудио в Orinj.

 • При определени ефекти, ако потребителят промени контролите на ефектите по време на свиренето, ефектите могат да произведат щракания. Това не се получава по време на смесването и не се получава, ако потребителят промени контролите, когато свиренето е спряно или в пауза. Това е най-вече типично за високочестотния филтър, нискочестотния филтър и уа-уа в Orinj. То е резултатът от това, че тези ефекти трябва да изчислят наново определени филтри и да рестартират изчисленията на данните с аудио и по този начин създават прекъсвания в преработените данни с аудио.
 • Компресорите (компресора, простия компресор и компресора със странична връзка), особено ако те не гледат напред или ако времето, с което те гледат напред е нула, може да дадат дисторшън, ако атаката им е нула.
 • Отношението на компресиране в компресора в Orinj се закръглява към една точка след десетичната запетая (тоест, компресиране 2.1:1 вместо компресиране 2.12:1). Когато се добавят точки към компресора при щракането с мишката върху графиката на компресора, точките може да се появят на малко различно място от там, където потребителя щраква.
 • Фазовият осцилоскоп и спектралният монитор на Orinj наблюдават данните, които се свирят, в реално време. Структурата на ефектите в Orinj обаче не позволява на ефектите да знаят точното време на свиренето и така настройката на тези монитори във времето е приблизителна.
 • Когато ефектите не започват точно в началото на една писта или вълна или пък не свършват точно в края на пистата или вълната, краищата на частите със и без ефекти се смесват. Смесването става за 5 милисекунди. Този интервал от време не може да бъде променен. Ако ефекта увеличава или намалява амплитудата на сигнала значително, смесването може да не е достатъчно и може да се чуе доловимо щракане.
 • Компресорът в Orinj може да бъде приложен върху част от цялата писта или вълна (тоест, върху един по-кратък интервал от време). Този компресор работи върху три отделни честотни ленти. Разделя сигнала на три честотни ленти, прилага компресирането отделно върху всяка лента и комбинира трите ленти в един сигнал. Това разделяне и комбиниране може да стане и извън интервала от време, в който има компресиране. Колко извън този интервал това ще стане, зависи от размера на буферите и от предопределените настройки. Предопределената настройка за премахването на съскането например, разделя сигнала на три ленти за да компресира само високите честоти, а не средните или ниските честоти. Други предопределени настройки не разделят сигнала. С други думи, компресорът може да промени сигнала не само в интервала от време, в който има компресиране, но и извън този интервал. Промените в сигнала извън интервала от време с компресиране ще бъдат малки и сигналът няма да бъде компресиран.
 • Филтърът бразда в Orinj може да е бавен, особено при ниските честоти и тесните ширини и преходни интервали. Когато филтърът бразда използва доста изчислителна мощност, можеш да смесиш пистата с филтъра предварително (виж Orinj Работа с пистите в сесията) или да замениш филтъра бразда с Филтъра бразда 2 в Orinj. Филтърът бразда 2 в Orinj е по-бърз, но позволява по-малко контрол върху ширината и преходните интервали.

Файлове Downloadable Sounds (DLS) и SoundFont (SF2)

Orinj използва файлове DLS или файлове SoundFont за да превърне файлове MIDI във файлове уейв, ако потребителят реши да направи това. Файлът DLS или SoundFont, който ще се използва за това, трябва да бъде определен в настройките на Orinj. Забележи, че това е единствената част от настройките на Orinj, която е празна в началото. Инсталацията на Orinj не съдържа файлове DLS и SoundFont. Трябва да определиш един, ако искаш да включиш файлове MIDI в твоята сесия или ако искаш да превръщаш файлове MIDI във файлове уейв. (В Windows например, файлът gm.dls е част от инсталацията на Windows, в една от системните папки на Windows).

Orinj пренебрегва спецификациите в DLS и SF2, свързани с хора, ривърба и настройката на гамата. По-точно, някои инструменти във файловете DLS и SF2 прилагат ривърб и хор към нотите. Някои инструменти в SF2 могат да променят равномерната настройка в съвременната хроматична гама. Тези три изражения не са изпълнени в Orinj.

Управление на файловете

Ако една вълна, парче MIDI или лупинг в сесията е променена, не е запазена и след това е махната, потребителят ще бъде запитан дали да запази файла. Ако обаче файлът е запазен с ново име, връщането на махането на парчето ще върне парчето в сесията преди промените, а не новото запазено парче с промените.

Ако един файл е махнат от сесията, не е напълно затворен докато не се затвори Orinj. Потребителят няма да може например да запази нещо върху нето. Това е необходимо за връщането на промените (например, потребителят може да върне махането на файла от сесията).

Ако един лупинг в една сесия се промени, лупингът може да стане по-кратък или по-дълъг. Сесията ще намали размера на парчето с този лупинг, ако лупингът е по-кратък, но няма да увеличи размера на парчето с този лупинг, ако лупингът е по-дълъг. Махането на лупинга от сесията и повторното му вкарване ще поправи това.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.