Orinj Функционалност

Orinj версия 7.0.0

Orinj четири основни изгледа: многопистова сесия, единични вълни, лупинги и MIDI.

Многопистова сесия

Използвай този изглед за да записваш писти с аудио и да ги смесваш в една песен. Следното са примери на това, което можеш да правиш в този изглед.

 • Избери пробната резолюция и пробната честота на твоята сесия за запис. Много пробни честоти (до 99.2 kHz) са позволени. Всички стандартни пробни резолюции (8, 16, 24, 32) са позволени.
 • Запиши една единствена писта с аудио или няколко писти едновременно. Всяка писта може да използва отделно устройство за аудио за входния си сигнал. Записа може да започне от началото на пистата или по средата. Пистите, които вече имат данни за аудио (предишни записи) ще се свирят по време на записа за да можеш да ги чуеш, докато записваш. Можеш да започнеш записа със забавяне
 • Вкарай файлове уейв или MIDI, които са записани в други сесии или с друг софтуер. Много пробни честоти при вълните (до 99.2 kHz) и всички стандартни пробни резолюции (8, 16, 24. 32) са позволени. Стандартните PCM и други формати за вълните (AIFF, AU, други) са позволени. Вълната може да бъде преработена в нов файл със пробната честота и резолюция на сесията. Форматите 0 или 1 се очакват при файловете MIDI.
 • Вкарай файлове за лупинги, построени в Orinj (виж по-долу).
 • Мести, махни, заглуши, затихни или режи файловете уейв, MIDI или лупингите или повтори тези файлове в лупинги (т.е., повтори ги няколко пъти в същата писта). Промени настройките за нагласяването при местенето на звукови парчета (виж Orinj Настройки).
 • Контролирай амплитудата и панорамата на всяка от пистите в микса или на част от пистата (плавно или изведнъж). Заглуши, пусни в соло (т.е., заглуши всички останали писти), премести и преименувай пистите.
 • Добави ефекти към всяка от пистите, като например дилеи, еквилайзери, ривърби, компресори, гейтове, филтри бразда, транспониране и други. Махни, промени или подмини добавените ефекти. Приложи ефектите към цялата писта или към части от пистата. Промени сухия и мокрия микс на избраните ефекти за цялата писта или за части от пистата. Изчисли ефектите по време на свиренето или "преработи" ефектите, така че да станат постоянно зазидани във файловете с аудио.
 • Създай спомагателни (aux) канали, добави ефекти към тези канали и промени тяхната амплитуда или панорама.
 • Добави ефекти и промени амплитудата и панорамата на главния канал за целия микс.
 • Фокусирай се във или извън твоята сесия или избери част от сесията и се фокусирай в тази част.
 • Изсвири цялата песен или част от песента. Сложи на пауза, спри, превърти напред или назад или свири в лупинг.
 • Смеси всичките записани данни за аудио в едно музикално парче.
 • Добави, премести или махни маркери с коментари за твоята сесия.
 • Създай, запиши или вкарай поредици от ефекти.
 • Избери изходното устройство (за свирене).

Редактирането в Orinj не губи звуковите данни. Ако данните в един звуков файл се променят, създава се копие на файла, докато потребителят реши да го запази върху текущия файл или върху друг файл.

Виж също:

Orinj Работа със сесиите
Orinj Работа с пистите в сесията
Orinj Работа с парчетата в сесията
Orinj Работа с ефектите
Orinj Работа с маркерите

Единични вълни

Използвай този изглед за да работиш с единични файлове уейв. Следното са примери на това, което можеш да правиш в този изглед.

 • Отвори един или повече файлове уейв, независимо от това, дали тези файлове се използват в твоята сесия.
 • Промени формата за аудио на файловете уейв. Виж Orinj Формати за аудио.
 • Добави ефекти към файловете уейв, като ехо, дилеи, еквилайзери, ривърби, компресори и други. Махни, промени или подмини добавените ефекти и ги приложи към целия файл уейв или към части от него. Промени сухия и мокри микс на избраните ефекти. Изчисли ефектите по време на свиренето или ги "преработи" за да са постоянно зазидани във файла уейв.
 • Промени амплитудата и панорамата на вълната, за цялата вълна или за част от вълната (плавно или изведнъж).
 • Фокусирай се във или извън спрямо времето.
 • Изсвири файла уейв, спри, сложи на пауза, превърти напред или назад, изсвири само това, което се вижда на екрана или изсвири част от файла уейв в лупинг.
 • Обърни, разтегли, транспонирай, или автоматично настрой файлове уейв. Намали шума или замени барабанни или подобни кратки семпли във файловете уейв.
 • Промени мета съдържанието на файловете уейв (например, името на автора).
 • Прегледай честотното съдържание на файловете уейв.
 • Генерирай специални вълни, като например квадратни вълни или вълни трион.
 • Създай, запиши или вкарай поредици от ефекти.

Ако използваш този изглед за да промениш един файл уейв, който е част от твоята многопистова сесия, промените ще се включат в сесията автоматично.

Редактирането в Orinj не губи звуковите данни. Ако данните в един звуков файл се променят, създава се копие на файла, докато потребителят реши да го запази върху текущия файл или върху друг файл.

Виж също:

Orinj Работа с вълните в изгледа за единични вълни
Orinj Работа с ефектите
Orinj Работа с маркерите

Лупинги

Използвай този изглед за да създадеш барабанни лупинги от кратки семпли с барабанни удари. Следното са примери на това, което можеш да правиш в този изглед.

 • Избери семплите, които искащ да използваш. Orinj идва с един пълен комплект удари на барабани (виж Orinj Файлове в инсталацията). Този комплект съдържа различни удари за често срещаните барабанни инструменти, като касата, барабанчето, фуса, останалите чинели, бонго и т.н. Всички файлове са организирани в една папка в инсталацията на Orinj.
 • Добави други файлове в Orinj като просто копираш тези файлове в където и да е в същата папка.
 • Добави файлове Downloadable Sounds (DLS) и SoundFont (SF2) и използвай всички инструменти General MIDI 1 в твоя лупинг (например пиано, духови, струнни). Промени нотата и дължината на нотата за всеки инструмент.
 • Построи лупинги като влачиш файловете със семплите в пистите и добавяш барабанни удари и ноти на други инструменти, които показват кога един от тези файлове трябва да се използва. Добави, махни или премести барабанните удари и нотите DLS и SF2.
 • Използвай готовите лупинги. Orinj идва с комплект от готови лупинги, които можеш да използваш и да променяш.
 • Промени темпото и ритъма на лупингите. Лупингите могат да се използват в многопистовата сесия и можеш да им променяш темпото и ритъма за да са същите, като тези в сесията.
 • Промени амплитудата и панорамата, заглуши пистите или ги свири в соло и пренареди пистите.
 • Смеси лупинга в един файл с аудио.

Ако използваш този изгледа за да промениш един лупинг, който е част от твоята сесия, промените ще бъдат включени в сесията автоматично.

Виж също:

Orinj Работа с лупингите
Orinj Работа с пистите в лупинга
Orinj Работа с ударите в лупинга
Orinj Работа с ефектите
Orinj Работа с маркерите

MIDI

Използвай този изглед за да създаваш или променяш файловете MIDI. Следното са примери на това, което можеш да правиш в този изглед.

 • Пробвай как MIDI звучи с пианото за MIDI, което работи като един синтезатор.
 • Построи файлове MIDI като добавяш, променяш или махаш ноти, инструменти и контроли (амплитуда, панорама, транспониране, ритъм, темпо и тоналност). Една отделна писта за файлове уейв най-отдолу в изгледа помага при създаването на файлове MIDI, които ще подхождат на вълната, която е отворена (т.е., в темпото и ритъма).
 • Фокусирай се във или извън спрямо времето или пианото.
 • Свири, спри, сложи на пауза, или превърти файла назад или напред.
 • Запиши или превърни файла MIDI в един файл уейв, който след това може да бъде вкаран в многопистовата сесия за да стане част от песента.
 • Промени файла DLS или SF2, който се използва за да се превърнат файлове MIDI във файлове уейв.

Ако използваш този изглед за да промениш един файл MIDI, който е част от твоята сесия, промените ще бъдат включени в сесията автоматично.

Виж също:

Orinj Работа с файловете MIDI
Orinj Работа с нотите и контролите в MIDI
Orinj Работа с вълните в изгледа за MIDI
Orinj Работа с маркерите

Обща функционалност

Следната функционалност е във всички изгледи.

 • Промени буферите за аудио (количеството данни, които, в един единствен момент, се изпращат за свирене, се получават при записа, се четат от диска или се записват на диска) за да промениш скоростта на преработване на сигналите и колко бързо софтуера отговаря на команди.
 • Прегледай звуковите устройства (т.е., кои пробни честоти и резолюции поддържат).
 • Промени темпото и ритъма в изгледите (полезно за да се избере едно и също темпо и ритъм при отделните файлове и при сесията).
 • Прегледай началното време, крайното време и дължината на файла, екрана или сесията.
 • Следи времето при свиренето и записа.
 • Следи колко тежка е работата със сигналите (работата на CPU-то).
 • Промени как Orinj изглежда (кожи).
 • Промени езика в Orinj.

Виж също:

Orinj Настройки.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.