Музикална теория (индекс)

Теми в речника за музикалната теория.

Акорд 6/9
Акорд с повишена пета
Акорд с понижена пета
Байати гама
Бибоп гама
Византийска гама
Византийска гама на китара
Водещ тон
Вълчи интервал
Гама
Гама (индекс)
Глисандо
Доминанта
Доминантен септакорд
Дорийска гама
Дориолийска гама
Енигматична гама
Енигматична гама на китара
Еолийска гама
Идеална пета
Идеална четвърта
Интервали в хроматичната гама
Интервали в хроматичната гама (индекс)
Испанска циганска гама
Йонийска гама
Легато
Лидийска гама
Лидийска гама на китара
Лидийска-миксолидийска гама
Лидийска-миксолидийска гама на китара
Локрийска гама
Локрийска гама на китара
Мажорен акорд
Мажорен септакорд
Мажорна-минорна гама
Мажорна-минорна гама на китара
Мажорна-минорна гама на мандолина
Мажорна втора
Мажорна гама
Мажорна гама на китара
Мажорна гама на мандолина
Мажорна седма
Мажорна трета
Мажорна шеста
Медианта
Мелодична възходяща минорна гама
Мелодична низходяща минорна гама
Миксионийска гама
Миксолидийска гама
Минорен акорд
Минорен-мажорен септакорд
Минорен септакорд
Минорна втора
Минорна седма
Минорна трета
Минорна циганска гама
Минорна циганска гама на китара
Минорна шеста
Натурална минорна гама
Натурална минорна гама на китара
Натурална минорна гама на мандолина
Петтонална гама
Питагореево умерена гама
Повишена втора
Повишена пета
Повишена трета
Повишена четвърта
Повишена шеста
Полупонижен септакорд
Понижен септакорд
Понижена пета
Понижена седма
Понижена трета
Понижена шеста
Портаменто
Правилно умерена гама
Променена гама
Променена гама на китара
Променена гама на мандолина
Равномерна гама
Раст гама
Сабба гама
Седемтонална гама
Сига гама
Состенуто
Средно До
Субдоминанта
Субмедианта
Субтоника
Супертоника
Тоника
Увиснал акорд
Унгарска гама
Унгарска гама на китара
Фригийска гама
Фригиолокрийска гама
Хармонична минорна гама
Хармонична минорна гама на китара
Хармонична минорна гама на мандолина
Хелмхолцово умерена гама
Хроматичен полутон
Хроматична гама
Цент (стотна)
Честота на нотите

Статии за музикалната теория.

2016 11 09 - Търся стария тритон
2013 03 16 - Джаз в твоя блус
2011 04 26 - Религиозните изкуства
2010 04 22 - За ладовете и китарните парчета

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.